Weekly News

Manon Vanderkaa. Directeur KBO-PCOB, met ruim een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland ACTIVITEITEN

Zilveren profijt

De kracht van senioren wordt steeds meer ontdekt. Denk aan bedrijven die met 50-plussers samen nieuwe producten of diensten ontwikkelen, van zorgrobots tot maaltijdservices. Gemeenten die samen met gepensioneerden bouwen aan lokaal ouderenbeleid. Ziekenhuizen die met hulp van senioren steeds beter ingesteld raken op hun grootste klantengroep.

‘Senioren vormen een sterk groeiende groep: er zijn bijna zeven miljoen 50-plussers’

Senioren vormen een sterk groeiende groep; er zijn bijna zeven miljoen 50-plussers. De samenleving krijgt meer zilveren profijt, want we worden steeds gezonder oud. Gemiddeld genomen hebben de senioren van nu meer kracht en koopkracht dan de senioren van vroeger.


Senioren zijn vaak erg actief. Ze maken fietstochten en verre reizen, vormen leeskringen en iPadclubs en ook na hun pensioen werken ze vrijwillig als adviseur of belastinghulp. Van de inzet van miljoenen 50-plussers heeft Nederland groot voordeel. Je moet er niet aan denken dat dit ‘vrijwillige cement’ wegvalt. En wat willen de 50-plussers? Uit recent onderzoek blijkt dat senioren menselijk contact vaak belangrijker vinden dan hun gezondheid. Opmerkelijk, want we hechten ook nogal aan onze vitaliteit. Maar voor iedereen, zeker voor senioren, is menselijk contact het allerbelangrijkste in het leven.Dan is het dus jammer dat onze samenleving soms meer de nadruk legt op verschillen dan op de verbindingen. Regelmatig vallen er harde woorden, als uiting van onzekerheid en ongenoegen. Hoe begrijpelijk dat soms ook is, het zet de verhouding tussen mensen, groepen en generaties – vaak onbedoeld – op scherp.


We bestaan niet alleen voor onszelf. Betekenisvolle relaties vormen het fundament onder een gelukkige oude dag. Senioren zelf weten dit als geen ander; er zit geen leeftijd aan samen plezier maken. De levenskunst van senioren verbaast me keer op keer. Zo lang mogelijk actief zijn, doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent: dat voegt betekenis toe aan het ouder worden. Hoe meer je dat samen kan doen, hoe beter. Zo heeft iedereen profijt van zilver.

Delen

Journalist

Related articles