Weekly News

Vier experts over duurzaamheid in de voedingsindustrie

Henk Scheele, akkerbouwer en mededirecteur Hoeksche Hoeve

Duurzaamheid in de keten loopt van zaaizaad en gewasbescherming tot consumeren. Op welk punt valt de meeste winst te halen?

“De productie op het boerenerf wordt steeds duurzamer. Dat moet ook, we hebben immers de verantwoordelijkheid voor het beheer van het open landschap. Maar er is best winst te halen, vooral wat CO2-uitstoot betreft.”


Welke oplossing ziet u?

“De productie van stikstofkunstmest levert de grootste bijdrage. Stikstof halen we gewoon uit de lucht, maar dat proces kost enorm veel energie. Olie vooral. Wetenschappers werken aan duurzame manieren om stikstof te winnen. Als dat met zonnepanelen op boerderijniveau kan, keldert de CO2-footprint van de landbouw.”


Het aantal consumenten groeit wereldwijd. Hoe optimistisch bent u over de toekomst?

“Zeer optimistisch. De landbouw is in staat steeds meer kilo’s per hectare te produceren. Dankzij nieuwe rassen halen we nu wel 120 ton bieten van een hectare, tegen 60 tien jaar terug. De gangbare landbouw leert van de biosector en er is wereldwijd meer aandacht voor de bodem. Het bewustzijn groeit.”


Kees de Gooijer, directeur TKI Agri&Food

Duurzaamheid in de keten loopt van zaaizaad en gewasbescherming tot consumeren. Op welk punt valt de meeste winst te halen?

“Op derving. Veel voedsel en grondstoffen gaan verloren door logistiek, in de retail, of het wordt weggegooid door consumenten die niet meer ruiken of proeven maar slechts op de houdbaarheidsdatum afgaan.”


Welke oplossing ziet u?

“De houdbaarheid van voedingsmiddelen kan omhoog met nieuwe technologieën. Met skinseals bijvoorbeeld, of MAP (Modified Atmosphere Packaging). En met milde conserveringstechnieken. Bij versproducten in het hogere segment zoals sap, is hogedrukbehandeling al gangbaar. En er wordt nog steeds gewerkt aan technieken als UV-straling en plasma-ontsmettingen.

Ik verwacht ook veel van Pulsed Electric Fields. Dat wordt de opvolger van de magnetron. Het werkt niet met straling, maar je jaagt stroom door een vloeistof. Dit wordt dus ultrasnel garen in de keuken.”


Het aantal consumenten groeit wereldwijd. Hoe positief bent u over de toekomst?

“Het moet duurzamer, en dat kan ook. Willen we de CO2-uitstoot moeten terugdringen, dan kunnen we bijvoorbeeld stoppen met vliegen. Nee, dat is niet leuk, maar het is geen noodzaak. Eten daarentegen zullen we blijven doen.” 


Nancy Bocken , Professor in Sustainable Business Management and Practice at Lund University, IIIEE, Associate Professor at TU Delft, Industrial Design Engineering

Duurzaamheid in de keten loopt van zaaizaad en gewasbescherming tot consumeren. Op welk punt valt de meeste winst te halen?

“Er zijn problemen in de hele keten. En er vindt op landbouwgrond concurrentie plaats tussen voedselproductie en energiegewassen. Er zijn verschillen tussen arm en rijk. In ontwikkelingslanden gaat 120 tot 170 kilo voedsel per consument verloren, in Europa en Amerika wel 280-300 kilo.”


Welke oplossing ziet u? 

“Het technologische aanbod is nog niet voldoende. We moeten daarom kijken naar oplossingen rond consumentengedrag. Dit is ook waar mijn onderzoek zich op richt. Van bewustwording voor consumenten tot het ontwikkelen van businessmodellen waar niet het verkoopvolume maar juist kwaliteit en duurzaamheid centraal staan.”


Het aantal consumenten groeit wereldwijd. Hoe positief bent u over de toekomst?

“De prognoses is dat we naar zeker 9 miljard mensen in 2050 gaan dus we moeten hard werken aan technologie, maar blijven nadenken over onze consumptie. Ik ben vrij positief, maar er is werk aan de winkel. En wel nu.” 


Toine Timmermans, Programmamanager duurzame ketens bij Wageningen Food & Biobased Research

Duurzaamheid in de keten loopt van zaaizaad en gewasbescherming tot consumeren. Op welk punt valt de meeste winst te halen?

“De focus verschuift naar wat is er nodig voor een gezonde en verantwoorde levensstijl. De bewustwording verandert en de hele voedselketen past zich aan. Voedselproductie wordt duurzamer en de verspilling minder.”


Welke oplossing ziet u?

“De voortschrijdende technologie stuwt deze ontwikkelingen, zoals Big Data en Sharing Economy. Ook de blokchain gaat een enorme invloed hebben. Ontwikkelingen als Uber en Airbnb gaan we ook in de voedselketen tegenkomen. In landen waar de echte groei zit, als China, maar ook al in Afrika, zie je dit nu al gebeuren.”’


Het aantal consumenten groeit wereldwijd. Hoe optimistisch bent u over de toekomst?

“We hebben een groeiend momentum met jongeren die bewuster worden en technologie die duurzaamheid mogelijk maakt. Bovendien produceren we nu al voor 14 miljard mensen voedsel. Eigenlijk zie ik het probleem niet. Ja, we moeten een transitie doormaken en die gaat niet vanzelf. Maar het gebeurt gewoon. De discussie gaat de goeie kant op en er is ook geen alternatief.”

Delen

Journalist

Marc van der Sterren

Related articles