Weekly News

Alles veilig geregeld via notaris. ADVERTENTIE

Van verkopen naar huren zonder verhuizing

Wilt u uw huis verkopen en terughuren? Thuisborg koopt uw woning en u krijgt beschikking over het vermogen dat in de stenen zat. Dat geld kunt u dan weer gebruiken: voor een tweede woning, voor een gift aan uw kinderen of bijvoorbeeld om het huis voor uw oude dag geschikt te maken.    

We laten de woning door een onafhankelijke partij taxeren

U woont heerlijk in uw huidige koopwoning, maar u wilt het huis toch verkopen omdat u geld nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een verbouwing, vanwege een scheiding, om uw kinderen financieel te ondersteunen, om een tweede vakantiehuis te kopen of vanwege financiële problemen. Of misschien wilt u uw huis nu wel verkopen, om er zeker van te zijn dat uw kinderen over twintig jaar in een slechte huizenmarkt geen loodzware erfenis krijgen. Het is geen pretje om uw vertrouwde huis, die fijne buren en die leuke wijk te verlaten. Via Thuisborg kunt u in uw eigen huis blijven wonen, waarbij u de woning aan Thuisborg verkoopt en daarna terughuurt.


Stijn van Eck, business manager van Thuisborg legt uit hoe u uw woonplezier kunt behouden, zonder zorgen. ,"We laten de woning door een onafhankelijke partij taxeren. Stel, de taxatiewaarde is twee ton. We verzilveren tot maximaal tachtig procent. De verkoper geeft aan hoe lang hij er nog wil blijven wonen en hoeveel geld er nodig is. Daar volgt een calculatie uit. Als ze 50.000 euro nodig hebben, verzilveren we bijvoorbeeld maar 25 procent en is de huur 360 euro. Als ze tachtig procent van het bedrag nodig hebben (160.000 euro) is de huur hoger. Het wordt dan 785 euro."

Huurders kunnen zelf kiezen of ze het reguliere onderhoud uit willen besteden aan Thuisborg of zelf willen doen.

Uw privacy als  verkoper is belangrijk. Er komt geen verkoopbord in de tuin te staan, niemand hoeft dus te weten dat u voortaan uw eigen woning huurt. En een groot voordeel ten opzichte van andere partijen op deze markt: bij Thuisborg krijgt u na afloop van de looptijd, als u het huis verlaat en er een andere eigenaar komt, ook een deel van de prijsstijging mee. Alles wordt notarieel vastgelegd. Van Eck: "Zeker nu de prijzen weer aan het stijgen zijn, kan dat heel erg oplopen. En mochten mensen eerder willen verhuizen dan afgesproken, dan kan de looptijd verkort worden en wordt alles verrekend.”


Naar schatting komen 300.000 Nederlandse huishoudens in aanmerking. De enige voorwaarde betreft de restschuld, die mag niet hoger zijn dan tachtig procent van de resterende hypotheek en de woning mag niet compleet uitgeleefd zijn.

Op de website van Thuisborg staat een calculator, waarmee geïnteresseerden zelf precies kunnen berekenen wat de mogelijkheden zijn. Een voorbeeld: de gepensioneerde Anke en Rob willen hun dochter Sarah helpen om zelf een huis te kopen. Hun eigen woning is afbetaald, de vrije verkoopwaarde is 290.000 euro. Daarvan ontvangen ze via het Woningwaarde Verzilverplan 100.000 euro. Geld dat ze via giften en een lening zonder successierechten aan hun dochter geven. Anke en Rob sluiten een huurovereenkomst af met Thuisborg voor de komende tien jaar, met een basishuur van 600 euro. Voor het onderhoud en de eigenaarslasten blijven ze zelf verantwoordelijk, en de huur wordt jaarlijks aangepast aan het geldend prijspeil. Na afloop van de tien jaar ontvangen ze het restant koopsom van 132.000 euro. Daarnaast ontvangen ze ruim 85 procent van het netto resultaat. Indien de verwachte prijsstijgingen van 3 procent per jaar uitkomen, komt dat resultaat voor hun uit op een bedrag van ongeveer 55.000 euro. De resterende einduitkering bedraagt zo ruim 185.000 euro.
Van Eck: ,"Het concept is heel interessant voor senioren. Die willen graag in hun oude huis blijven wonen, maar er zijn dan wel aanpassingen nodig. Een traplift kost 10.000 tot 15.000 euro. Met je AOW kun je dat niet betalen en bij de bank kom je niet door de inkomenstoets voor een lening heen. Door het huis aan ons te verkopen, kun je van de overwaarde de traplift financieren.”

Feit

Alle transacties verlopen op basis van een notariële akte, onafhankelijke bouwkundige keuringen en NWWI-taxaties.  Thuisborg koopt Nederlandse woningen met een vrije verkoopwaarde tussen circa 150.000 euro en circa 600.000. De woning dient op eigen grond te staan en er mag in beginsel geen erfpacht op zijn gevestigd, tenzij de erfpacht kan worden afgekocht.

www.thuisborg.nl


Delen

Journalist

Related articles