Weekly News

Manon van der Kaa, directeur KBO-PCOB WELZIJN

Hoe maken we de samenleving seniorvriendelijk?

Nederland is uit de crisis geraakt. Wat merken ouderen daarvan?

“Te weinig. Het steekt mij dat de koopkracht van ouderen geen gelijke tred houdt met die van andere generaties. En dat ook Rutte III vooral inzet op versterking van de koopkracht van werkenden. Samen kunnen we een vuist maken in Den Haag: de koopkracht van senioren moet beter!”


Hoe ziet u de veranderingen in de zorg voor senioren?

“Senioren blijven steeds langer thuis wonen. De bezuinigingen op de wijkverpleging raken veel ouderen met een kwetsbare gezondheid. Dat kan niet, zorg moet toegankelijk en betaalbaar blijven voor iedereen.” 


Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, wat kunnen gemeenten doen?

“Veel, want gemeenten hebben de sleutel in handen om hun gemeente seniorvriendelijk te maken. Denk aan de woonvisie en het zorgbeleid. Zijn er voldoende seniorenwoningen, kunnen woningen worden aangepast om langer thuis te blijven wonen, zijn mantelzorgwoningen mogelijk? Gemeenten moeten goed in gesprek zijn met hun oudere inwoners om er zeker van te zijn dat iedereen die hulp en ondersteuning nodig heeft, deze ook krijgt. Lokaal moeten belangen van senioren behartigd worden zodat deze zaken bij de gemeentebesturen op de kaart worden gezet.”


Delen

Journalist

Related articles